Invitasjon til deltakelse i prosjekt for utforskning av fremtidens handel

Vil du være med å gjøre Sørlandet til Norges største arena for utforsking av fremtidens handel?

Vi ønsker å diskutere en ny prosjektmulighet med deg, som adresserer hvordan aktører fra handel, transport og opplevelser sammen kan møte trusselen fra (internasjonal) netthandel offensivt, med digitalt støttede handelskonsept som forsterker den fysiske handleopplevelsen og verdien av fysiske økosystem av handel og opplevelser.

Sammen med initiativtakerne inFuture AS ønsker vi å presentere de foreløpige ideene til en slik storsatsing på fremtidens handel. Vi ønsker å få ideer og innspill fra dere som handelsaktører, samt avklare hvem som kan ha interesse av å delta som partnere i en slik satsing.

Les mer om prosjektideen her;

Invitasjon prosjekt Fremtidenshandel 2018 (PDF)

Interesserte bedrifter i Sørlandsparken kan kontakt daglig leder Erik Rostoft på telefon 920 10 700 eller erik@sorlandsparken.no snarest. Medlemsskap i SPN er INGEN betingelse for deltakelse.