Sørlandsparkens bedrifter lærer mer om Instagram bruk i sin markedsføring

Sørlandsparken Næringsforening hadde invitert til minikurs for ansatte i medlemsbedrift om bruken av Instagram i sine virksomheter. Kurset ble fulltegnet på 1 døgn, sier en fornøyd Erik Rostoft, daglig leder i SPN. Deltakerne representerte en bredt spekter av bedrifter, ikke ulikt Sørlandsparkens egenart, forteller Rostoft.

Kursholder, Kari-Anne Røysland fra Further Marketing, fokuserte på viktigheten av å ha en plan og strategi men bedriftens tilstedeværelse på Instagram. Mange publiserer innlegg uten å tenke på hvem innlegget treffer og om det er rettet mot ønsket målgruppe.

Instagram er et raskt voksende sosialt medium med hele 80 millioner postinger hver dag. I Norge har ca. 2,2 millioner mennesker egen profil og brukergruppen fra 18-29 år er best representert. Det er også litt flere kvinner enn menn blant dagens brukere.

Røysland fokuserte på viktigheten av å benytte tagger og hashtags for å stimulere de rette målgruppene. Kombinert med bruk av såkalte stories og videosnutter øker mottakergruppen og interessen. Kombiner gjerne med spørsmål eller små meningsmålinger. Algoritmene for Instagram belønner aktive innlegg noe som gir bedre spredning.

Rådet fra kursholderen var klart; Velg tydelig mål for din kampanje. Velg så ditt publikum. Deretter analyser effekt og trafikkmønster for å optimalisere.

De fremmøtte kursdeltakerne delte noen av sine tanker om bruk av Instagram i egen virksomhet. De fleste påpeker at læreprosessen er en pågående prosess. Det er viktig å møtes for å utveksle erfaringer og dele peste praksis med hverandre. Sørlandsparken Næringsforening kommer tilbake med flere minikurs i tiden som kommer.