Mange deltok på julefrokosten i Sørlandsparken

Onsdag 12.desember gikk den tradisjonelle julefrokosten av stabelen på Sacndic Sørlandet Hotel. Nærmere 100 personer fra medlemsbedriftene i Sørlandsparken Næringsforening deltok.

I tillegg til en rikholdig frokostbuffett fikk gjestene fin julesang ved Erik Herje som til daglig er avsvarlig for kurs- og konferanseavdelingen på hotellet. Hotelldirektør Ricardo Sousa ønsket velkommen og kunne melde om et godt år for hotellet. Under julefrokosten i 2017 ble barne ved Ressurssenteret Unik i Kristiansand spontant invitert til en god julemiddag i 2018. Sousa kunne fortelle at 40 barn og 30 foreldre var invitert den 18.desember på tradisjonell julemat. Et godt eksempel på den omtanke mange av våre medlemsbedrifter viser de som ikke har det enkelt når vi feirer julehøytid, sier Erik Rostoft i Sørlandsparken Næringsforening.

Årets gjester i sofaen hos leder av SPN, Erik Rostoft, var Kvadraturforeningens nye leder, Heidi Sørvig, Nytilsatt senterdirektør på Sørlandssenteret, Liv Andersen og Olav Gjertvigsten fra A-larm/BlåKors. Sørvig bekrefter at mange av utfordringene innenfor handel er de samme enten man holder til i Kvadrarturen eller Sørlandsparken. Samarbeid om disse utfordringene ved blandt annet kompetansehevning innenfor handel er viktig. Andersen, som opprinnelig er sørlandsjente, tiltrer stillingen på Sørlandssenteret 2.januar 2019. Også hun fokuserte på godt samarbeid og god kommunikasjon for å møte fremtidens marked. Fellestrekk som både Sørvig og Andersen trakk frem var den enorme og dyptgripende omstillingen som nå skjer innenfor handelsnæringen. Dette er prosesser som må møtes med endringsvilje og kunnskap.

Olav Gjertvigsten er kjent for mange gjennom sitt brennende engasjement for mennesker med utfordringer.  Selv har han vært rusfri i nesten 7 år og har stor glede av å hjelpe andre blandt annen gjennom A-larm og Blå Kors. Han er også en markant supporter av Vipers Kristiansand og IK Start.

Du kan se et lite sammendrag fra julefrokosten her.

Vi takker alle for samarbeid i 2018 og ser frem til et spennede og innholdsrikt 2019!