Stamina Helse utvider sitt bedriftshelsetilbud i Sørlandsparken

I mars 2019 utvider Stamina Helse bedriftshelsetjeneste staben i Sørlandsparken med bedriftslege Birgitta Kersten.

Stamina er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste med god dekning i Agder-fylkene. Vi vektlegger kvalitet og kompetanse og leverer tjenester innenfor coaching/lederstøtte, organisasjon – og teamutvikling, i tillegg til alle lovpålagte BHT tjenester, forteller en engasjert avdelingsleder Janne Svendsen.

Hos oss får du blant annet, helseattester, helsekontroller, vaksinering, bistand til oppfølging av sykefravær og psykososialt arbeidsmiljø og tjenester innen livsstil. Vi bistår deg også gjerne under omstilling og endring i din bedrift. Stamina er sertifisert ihht kravene i ISO 9001. Med skreddersydde konsepter som Sterkere Tilbake hjelper vi ansatte og leder til å forebygge sykefravær eller komme sterkere tilbake på jobben, sier Svendsen.  Vårt tverrfaglige team bistår med tiltak i de utfordringer som kommer frem gjennom grundig kartlegging. Tilbudet gjelder både gruppe og individuell oppfølging.

Birgitta Kersten kommer fra stillingen som  bedriftslege ved Lund BHT. Tidligere har hun vært  lege ved Randesund legesenter og har blant annet også jobbet ved senter for kreftbehandling ved SSHF.

I Stamina Helse Bedriftshelsetjeneste skal Birgitta jobbe med helsekontroller, forebygging og oppfølging av sykefravær, rådgiving og veiledning for ansatte og ledere, samt bidra til utvikling av arbeidsmiljø.  I tillegg til helsesertifisering innen offshore, sjøfart og jernbane.

«Som bedriftslege i Stamina Helse er jeg opptatt av å bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å skape et trygt arbeidsmiljø samt gjennomføring av målrettede helsekontroller og arbeidsmedisinsk rådgivning», sier Birgitta som har bred erfaring og lang driftstid som lege. Birgitta er engasjert i helsefremmende og forebyggende arbeid og vil fortsette å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til enda bedre folkehelse.