ColliCare Logistics etablerer seg i Sørlandsparken

ColliCare Logistics AS er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport i inn- og utland, tredjepartslogistikk, flyfrakt, distribusjon og lager. Selskapet har vokst til å bli en av de store aktørene i markedet og med norske eiere, forteller en stolt regionssjef John Helge Austgulen.

Vi fokuserer på totale løsninger innen vareflyt, fra produsent til sluttbruker. Våre kunder er importører, eksportører og industri med behov for logistikktjenester, særlig i Skandinavia, Europa og Asia, sier Austgulen. Vi har hovedsete i Norge og egne kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Tyskland, Litauen, Italia, Tyrkia, Kina og India, og et agentnettverk over store deler av verden. I Kristiansand har vi nå åpnet en distribusjonsterminal i Skibåsen 39, hvor vi tilbyr alle ColliCare’s tjenester og produkter, fortsetter Austgulen.

Erik Rostoft, leder av Sørlandsparken Næringsforening, er fornøyd med nyeste tilskudd i parken. Sørlandsparken er allerede en mangfoldig lokasjon innenfor logistikkbedrifter og ColliCare utvider det tilbudet til fordel for landsdelens næringsliv.

Austgulen forteller følgende om forretningside og visjonen til ColliCare;

Vi vil igjennom lokal tilstedeværelse utvikle og tilby nye, lønnsomme og globale verdikjedeløsninger – fra produsenter til sluttmottagere. Fokus skal være personlig kontakt og oppfølging av våre kunder, og vi baserer oss derfor på proaktiv oppfølging av leveransene og behovet som er definert. Vårt mantra er å være en bedre logistikkpartner igjennom behovsanalyse, produkttilpasning, kontinuerlig kvalitetssikring og oppfølging av kunde.

Vår visjon er å forbedre våre kunders konkurransekraft igjennom innovative og integrerte logistikktjenester med høy kvalitet og fleksibilitet. Vi har derfor bygget opp en solid logistikk kompetanse for å løse dine logistikk behov best mulig og gjerne litt utenom det vanlige.

Regionssjefen har også sett på lokale kundemuligheter i parken. Et eksempel som nok er relevant her på Sørlandssenteret er det vi kaller Instore. Dette er en tjeneste som kompletterer ColliCares strategi om «levering hele veien fra produsent til konsument» og har allerede vært i drift i flere år. Tjenesten retter seg mot det siste leddet i varekjeden, der varen eller tjenesten møter sluttbruker/ konsument. Siste ledd i leveransen er gjerne fra rampen i et varemottak til mottakers ønskede leveringssted. Her kan vi altså ta hånd om logistikken helt ut i varehyllene, gjerne også inkludert prising samt fjerne søppel/ emballasje – så kan dine ansatte fokusere på kundene, salg og øket omsetning.

Vi gratulerer ColliCare med ny terminal og ser frem til mangfold og ideutvikling i samarbeid med lokalt næringsliv avslutter Erik Rostoft i SPN.