Varehandelsrapporten 2019 presentert

Under et frokostmøte hos Pippin i Kvadraturen ble tallene fra årets varehandelsrapport presentert av sjefsøkonom  Kyrre M. Knudsen i SR-bank1. Medlemsbedrifter fra Sørlandsparken Næringsforening og Kvadraturforeningen deltok.

Rapporten, som omhandler detaljvarehandel kun, viser at veksten i varehandlene avtok i 2018. Samtidig øker salgsvolumene i tjenestesektoren. Veksten for Sørlandsparken på 1,1% dekker ikke prisstigningen og er en reell nedgang, sier Erik Rostoft i Sørlandsparken Næringsforening. Samme tendensen gjelder også for Kvadraturen. Totalt posehandel i Sørlandsparken utgjorde i 2018 NOK 3,15 mrd. Størst nedgang hadde varegruppene klær, sko og vesker mens spesielbutikker som f.eks apoteker økt sin omsetning. Også Sørlandssenteret fikk en nedgang på 1,5% i omsetningen. nedgangen gjelder også for de fleste andre kjøpesentrene på Agder, forteller Rostoft.

Ser man tallene for de siste 10 år (2008-2018) ser vi at Sørlandsparken har tatt over som det største markedet i regionen med hele 27,8% markedsandel, en økning fra 19,9% i 2008. Det må vi si oss fornøyd med fortsetter Rostoft.

Under arrangementet ble det holdt kort presentasjoner fra bl.a. Heidi Sørvig, Kvadraturforeningen, Liv Andersen, Sørlandssenteret og Terje Mykland, God Driv.

Komplett varehandelsrapport kan du laste ned her