Nytt styre i Sørlandsparken Næringsforening

Under sommerens generalforsamling i Sørlandsparken Næringsforening ble det valgt nytt styre.

Denne gangen var det mange utskiftninger på grunn av endret arbeidssituasjon og flytting, forteller nyvalgt styreleder Hans Almedal. Det nye styret representerer mangfoldigheten i Sørlandsparken på en god måte, mener Almedal.

Endringer i handel- og tjenesteyting utfordrer også Sørlandsparken, sier Erik Rostoft, daglig leder i SPN. Foreningen må stadig endre seg for å være relevant. Målet er å skape en tilhørighet til fellesskapet i parken. Vi ser at mange idag velger digitale flater som mer effektive for kommunikasjon og markedsføring. Derfor er foreningens satsning på webside og sosiale medier viktig, avslutter Rostoft.