Leder av Sørlandsparken Næringsforening blir varaordfører i nye Kristiansand

Daglig leder gjennom mer enn 15 år, Erik Rostoft, ble i Kristiansand bystyre 10.oktober 2019 valgt til varaordfører i nye Kristiansand.

Dette kom brått på oss, forteller styreleder Hans Almedal, men vi synes selvfølgelig at valget er stas. Rostoft sitter med stor kunnskap om utviklingen i Sørlandsparken siden 2000 og vi ønsker at han tar ut permisjon, slik at hans kunnskap kan benyttes også fremover, sier Almedal.

Erik Rostoft har fra 2011 vært fast ansatt som daglig leder. Gjennom disse årene har Sørlandsparken hatt en enorm utvikling, sier han. Gjennom min tid har næringsarealene i Sørlandsparken vokst fra 225.000 m2 til nærmere 650.000 m2 samtidig som Sørlandsparken Øst ved IKEA er regulert til ca.100.000 m2 og Timenes Næringspark er regulert til ca. 185.000 m2, forteller han. Næringsområdet har blitt et av de viktigste i Sør-Norge med sine over 400 bedrifter, mer enn 6000 ansatte og ca. 10 millioner besøkende. Omsetningen ligger rundt NOK 9 mrd.

Rostoft forteller om transformasjonen innen handel- og tjenesteyting de siste 10-15 årene. Den er enorm. Netthandel og langt mer effektiv logistikk har medført store endringer for tradisjonell handel, sier han. Det eneste konstante er forandringen. Tilpasningsdyktighet til nye tider er avgjørende for overlevningsevnen og kunderelevans. Servicegrad, kunnskap og tilgjengelighet er blitt svært avgjørende, sier Rostoft.

For Sørlandsparken Næringsforening er også tidene endret. En overgang fra analoge til digitale møteplasser skjer hele tiden. Informasjonsflyt og kunnskap er også viktigere for våre medlemsbedrifter, forteller Rostoft. Møter og kurs blir kortere. Tid er i større grad en knapphetsfaktor. Rostoft mener det allikevel er viktig å sette av tid til å møtes fysisk. Mange av våre ledere har de samme utfordringene og da er det nyttig å utveksle erfaringer samt skape relasjoner. Det største arrangementet vi har hatt er familiedagen i Dyreparken, forteller Rostoft. I 2015 var det nærmere 1300 påmeldte. De siste årene har julefrokosten i Sørlandsparken vært godt besøkt. Populært har også minikursene vært det siste året. Sørlandsparken er nå tilstede på web, Facebook, Instagram, YouTube og Twitter, kan Erik Rostoft berette. Sørlandsparken Næringsforening har også en viktig funksjon som offentlig høringsinstans. Sammen med andre aktører i næringslivet jobber vi for gode rammebetingelser for våre medlemmer, sier han.

Mange vil mene at Erik Rostoft nå skrifter side, sier styreleder Almedal. Da er det viktig å huske at kunnskapen han har med seg fra næringslivet er både god og relevant når han som politiker skal være med å tilrettelegge for næringslivets rammebetingelser, mener Almedal. Praktisk kjennskap til utfordringene er vel en klar styrke, smiler styrelederen. Foreningen som i dag teller ca. 150 medlemsbedrifter vil nå starte arbeidet med å finne en erstatter Rostoft, avslutter Hans Almedal.