Styreleder Hans Almedal: Positiv til fremtiden

Hans Almedal, styreleder og fungerende daglig leder i Sørlandsparken Næringsforening, er positiv til fremtiden og mener at Sørlandet må stå sammen. 

Positiv til fremtiden 

Hans Almedal, styreleder og fungerende daglig leder i Sørlandsparken Næringsforening, er positiv til fremtiden og mener at Sørlandet må stå sammen.  

 

Kan du fortelle kort om din bakgrunn? 

Jeg har vært eier og arbeidet i Kjemico i 35 år frem til jeg solgte dette i 2018. Jeg etablerte meg i Sørlandsparken i 1995 og vært medlem i Sørlandsparken Næringsforening siden 2006, styremedlem siden 2008 og styreleder i to perioder med til sammen åtte år 

Nå for tiden arbeider jeg med å utvikle Bilvaskesenteret og er fungerende daglig leder i Sørlandsparken Næringsforening, frem til ny leder starter opp i august. Jeg har ellers flere styreverv og er deleier av Skibåsen Park AS. 

Hvilke egenskaper mener du er viktige når man skal lede i en krise? 

Egenskaper jeg mener er viktige når man skal være leder i krisetider er evnen til å ha oversikt og kunne samarbeide med medlemmer, andre foreninger og få på plass en god politisk dialog. Det er også viktig at den stemmen som en næringsforening skal ha må være tydelig og informativ. Å være samarbeidsrettet er derfor essensielt. Ha evnen til å delegere arbeidsoppgaver og gjøre hverandre gode. 

Hvis du ser frem i tid, hvordan tror du Sørlandsparken vil endre seg. Hvilken retning går vi? 

Ser jeg fremover i tid, kanskje et 10 års perspektiv så skulle jeg gjerne hatt en glasskule. Men da disse ikke finnes og jeg skal gjøre meg noen tanker, så tror jeg Sørlandsparken vil utvikle seg meget positivt.  

Visjonen til Sørlandsparken Næringsforening er å være «Norges mest spennende næringspark». Den vil utvide seg med arealer i det området som kalles Sørlandsparken Øst, Bak Travparken mot Ikea, og vi vil antagelig se en utbygging på Hamrevann. I Sørlandsparken arbeider det i dag rundt 10.000 og jeg tror det vil vokse fortsatt.  

Det er viktig å stå sammen, spesielt i disse tider, og jeg har stor tro på at dette vil gi fremgang. Sørlandsparken er i dag betydelig innen logistikk, bil og storhandel. Videre er Sørlandsenteret Norges største kjøpesenter med sine 112.000 kvadratmeter som i seg selv er en magnet for kjøpelystne kunder. For ikke å glemme Dyreparken som er Norges største attraksjon for fritid.  

Alt satt i system så gir dette store muligheter for fremtiden. 

Hvilke planer har du for sommerferien i år? Har du et favorittreisemål? 

Når det kommer til sommerferien så blir det lite med reising dette året, antagelig for de aller fleste. For meg blir det Sørlandet og hytta som kommer til å bli benyttet. Håper på sol og flott vær.