Lene Anderssen: Ny daglig leder i Sørlandsparken Næringsforening AS

Lene Anderssen tiltrer som ny daglig leder av Sørlandsparken Næringsforening den første august.

Ny daglig leder i Sørlandsparken Næringsforening AS

Lene Anderssen tiltrer som ny daglig leder av Sørlandsparken Næringsforening den første august.

 

Kan du fortelle kort om din bakgrunn?

Jeg er gift, har to barn og bor i Søgne. Jeg har vært så heldig å få jobbe innen mange bransjer med hovedfokus på salg og markedsføring.

Jeg har jobbet i Telenor i Oslo i elleve år hvor jeg var innom forskjellige avdelinger, sist som ansvarlig rådgiver inn mot Telenors største kunder. Etter dette har jeg vært bemanningsrådgiver, jobbet som salgssjef i Kristiansand Dyrepark, vært butikksjef for Sørlandets største bokbutikk – Norli Markens og senest som salgs- og markedssjef i avisene Lister og Lindesnes.

Nå gleder jeg meg til å ta fatt på jobben som Daglig leder i Sørlandsparken Næringsforening.

Hvilke visjoner har du for Sørlandsparken? Hva mener du blir viktige tiltak for å opprettholde besøk i Sørlandsparken og hvilke grep vil du ta for å sikre god vekst og utvikling?

Først og fremst ønsker jeg å ta tak i medlemmene, høre hva de tenker og gjerne få flere nye medlemmer med på laget.

Vi må stå sammen og ha et tydelig budskap, i dette ligger samarbeid og å få fremmet det budskapet næringslivet ønsker at skal ut. Visjonen til Sørlandsparken er å være Norges mest spennende næringspark og dit mener jeg vi er på god vei.  Logistikk og storhandel utgjør en høy andel av verdiskapningen, samt reiseliv som hotellene i nærheten av Parken og Kristiansand Dyrepark.

Parken har plass til enda flere aktører som bare kan gjøre den enda mer utfyllende og spennende.

For å opprettholde Sørlandsparkens besøkstall er det viktig at vi kan tilby en god miks.

En annen viktig grunnpilar er kollektivtilbud, at det tilbys nok bussavganger til at dette fremstår som attraktivt og mulig for besøkende, samtidig som vi tilbyr gode parkeringsmuligheter.

Hvis du ser ti år frem i tid, hvordan tror du Sørlandsparken vil endre seg. Hvilken retning går vi?

Sørlandsparken er i vekst og jeg har tro på at Parken vil fortsette å vokse. Sørlandsparken er og skal være en attraktiv Park å handle i.

Når man opplever en situasjon som vi har nå, ser jeg en utfordrende, men spennende utvikling av Næringslivet. Det står ikke på kreativiteten. Jeg tror næringslivet må se på alternative veier, se mulighetene og utvikle seg for å nå kunder og besøkende.

Tilgjengelighet, attraktivitet, opplevelser, service og tjenester samt butikkmiks er nøkkelord.

Det hadde vært spennende å knytte alt i Sørlandsparken enda tettere sammen, det er en stor park med avstander og her ser jeg for meg at det kan komme forskjellige løsninger som kan gjøre det lettere å ferdes mellom de forskjellige delene av Parken.

Parken, i sin helhet, vil være hjem for mange arbeidsplasser og spennende bedrifter. Samtidig tror jeg, innen en gitt tid, det vil styrke oss å gå veien mot en mer miljøvennlig næringspark, og da tenker jeg på utvikling innen kollektivt og det å være en god bærekraftig rollemodell.

Hvilke planer har du for sommerferien i år? Har du et favorittreisemål?

Jeg skulle vært i Spania hvor vi har et hus. Hele familien spiller golf, så vi har fått oss en fin plass på Mar Menor Golf Resort i Murcia-regionen.

Det ser jo litt dårlig ut, men jeg har enda ikke helt gitt opp håpet.

Sommeren på Sørlandet kan også være nydelig, på sitt beste er det jo som å være i Syden.