Øistein Bergstøl: Ønsker nødvendige rammebetingelser

– Det er viktig at kommunen legger til rette for fortsatt vekst i Sørlandsparken, sier Øistein Bergstøl, Distriktssjef i Posten Norge og styremedlem av Sørlandsparken Næringsforening. 

Ønsker nødvendige rammebetingelser

– Det er viktig at kommunen legger til rette for fortsatt vekst i Sørlandsparken, sier Øistein Bergstøl, Distriktssjef i Posten Norge og styremedlem av Sørlandsparken Næringsforening

 

Kan du fortelle kort om din bakgrunn?  

Jeg har siden midten av 80 tallet jobbet i transport- og logistikkbransjen, og da fortrinnsvis i Nor-Cargo som etter hvert ble Bring og nå er jeg ansatt i morselskapet Posten Norge. Jeg hadde et lite avbrekk på midten av 90-tallet hvor jeg jobbet hos Håkull Transport- og Spedisjon. Per nå har jeg  ansvar for all logistikkvirksomhet i Agder. Utenom jobb så preges hverdagen av familie, trening, turer på hytta og håndball. Jeg sitter i styret i Vipers, og er så heldig å ha vært med på en lang reise mot toppen.  

Hvilke egenskaper mener du er viktige når man skal lede i en krise? 

Å lede i krise er alltid utfordrende, og jeg tenker at det er viktig å tåle og takle motstand. Samtidig må en være trygg, rolig og tydelig, og evne å ta raske beslutninger. Den krisen som store deler av samfunnet nylig har vært gjennom, har for vårt vedkommende vært preget av en svært høy aktivitet, heldigvis. Vi har hatt en meget stor vekst i volumene, hvor alle ansatte har jobbet svært hardt og mye. Vi har heldigvis ikke opplevd dette som en krise, snarere tvert imot, men det er allikevel viktig å vise lederskap, være synlig, gi ros og sørge for å legge forholdene til rette.

Hvis du ser ti år frem i tid, hvordan tror du Sørlandsparken vil endre seg. Hvilken retning går vi?  

Jeg både håper og tror at Sørlandsparken fortsetter å ha en positiv utvikling, og samtidig være et viktig område for handel. Her finner en i dag alt en stort sett trenger både for privat- og bedriftsmarkedet. Samtidig er det viktig at kommunen legger til rette for fortsatt vekst, slik at potensielle aktører vil satse på etablering i området. Det er også svært viktig at Sørlandsparken Næringsforening får de rammebetingelsene som er nødvendig for fortsatt utvikling.

Hvilke planer har du for sommerferien i år? Har du et favorittreisemål?  

Sommerferien i år, blir nok for meg som for mange andre, noe spesiell. Normalt ville vi nok tatt en tur til Kroatia, men i år blir det nok flere turer til hytta på Bortelid, samt turer i regionen. Vi har jo det meste en trenger på sommeren i egen landsdel.