Næringsalliansen i Agder

Etter et spennende møte mellom Næringsliv, Næringsforeninger, Næringshager og Kristiansand kommune, ble det signert avtale mellom de sju medlemmene i Næringsalliansen i Agder.

 

Engasjerende innspillsmøte med næringslivet

Raushet, åpenhet og tillit var ord som gikk igjen da representanter fra næringslivet ble bedt om å definere hvordan en regionhovedstad skal være. 
Jan Oddvar Skisland_close up.jpg

Ønsket velkommen: Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland

Det var Kristiansand kommune, Næringsforeningen og Business Region Kristiansand som sto bak arrangementet som samlet et 50-talls representanter både fra privat og offentlig sektor på Agder. Innspillsmøtet fant sted i amfiet i rådhuskvartalet mandag 14. september.

Ingrid Michalsen_Næringsforeningen.jpg

Konferansier for dagen: Kommunikasjonsleder Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen

Hensikten med møtet var å få innspill fra næringslivet på hva det innebærer å ha en regionhovedstad og hvilke egenskaper en regionhovedstad bør ha, og ikke minst hva det innebærer at Kristiansand blir regionhovedstad. I tillegg skulle deltakerne diskutere en case som gikk ut på at en internasjonal leverandør vurderte å etablere seg i regionen. Hvordan skal regionen opptre? Hva er viktig for deg og din bedrift? Ikke uventet var det mange som trakk paralleller til batterifabrikken til Morrow Batteries som ønsker å etablere seg på Agder.

Gruppearbeid2.jpg

Gruppearbeid på ordførerens kontor

Raus storebror

– Kristiansand må og bør være en tydelig regionhovedstad, understreket ordfører Jan Oddvar Skisland. – Men vi må jobbe litt videre med hvordan vi skal gjøre det. Her må vi ha fokus både på egen prestasjon og på hele laget.

Deltakerne var enige i at storebror Kristiansand må være raus og god til å inkludere andre mindre kommuner i samarbeidet og at “alle må framsnakke hverandre”. I tillegg var det flere som trakk frem at regionhovedstaden må være god til å trekke veksler på de ulike delene av Agder-regionen.

– Alt henger på at Kristiansand klarer å bygge tillit, slo Høye Høyesen fra NHO fast. – Er de klare til å gi mer enn de tar? Det må til for å bli en respektert regionhovedstad.

Høy Høyesen_NHO.jpg

Klar tale om regionhovedstaden: Høye Høyesen fra NHO

Følgende fem holdt korte innlegg før deltakerne gikk i grupper:

  • Odd Henning Sirnes, MT Seperation Flekkefjord
  • Sunniva Whittaker, UiA
  • Gro-Anita Mykjåland, Iveland/Region Kristiansand
  • Katrine Lia, Agderposten
  • Høye Høyesen, NHO Agder

“Vi bare fikser det”

Under oppsummeringen i plenum var det flere som understreket at regionen må fremstå samlet og vise vertskapsattraktivitet. Og alle var skjønt enige om at det viktigste er å få batterifabrikken til Agder, og at man heller må se litt stort på akkurat hvor den lokasjonen vil vise seg å bli.

Næringsalliansen i Agder

På slutten av møtet introduserte administrerende direktør i Næringsforeningen Trond Martin Backer de sju medlemmene i den nye næringsalliansen i Agder. Hensikten med arbeidet å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen. Alliansen skal legge spesiell vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling/kunnskapsdelinger.

Helt konkret har Næringsalliansen i Agder følgende hovedmål:

  • Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt
  • Opptre samlet i utvalgte saker. Et felles talerør på vegne av næringslivet i Agder
  • Bygge merkevaren Agder/Sørlandet som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet, bo og arbeide
  • Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling

Samarbeidet innebærer ikke at det skal gjøres endringer i formål og aktivitet i den enkelte næringsforening/-hage.

Næringsalliansen i Agder.jpg

Næringsalliansen i Agder fra venstre: Odd Grønberg (Vennesla Næringsforening), Hanne Gulbrandsen (Grimstad Næringsforening), Morten V. Haakstad (Arendal Næringsforening), Lena Anderssen (Sørlandsparken Næringsforening), Are Østmo, (Lindesnesregionens næringshage/Naringsallianse), Christiane E. Skage (Lister nyskaping), Camilla Grantham (Pågang næringshage, Risør), Trond M. Backer (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Årlig arrangement?

Backer fra tok til orde for at innspillsmøtet burde bli et årlig arrangement for å synliggjøre hva en regionhovedstad er.

– Innspillene som kommer frem i dag skal brukes i påvirkning ut mot det politiske livet på Agder. Dette er hva næringslivet mener samlet, avsluttet han.

Trond Martin Backer_Næringsforeningen.JPG

Trond Martin Backer

(Samtlige foto i artikkelen, Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune).