Medlemsfordel Uno X

Som medlem i Sørlandsparken Næringsforening får din bedrift 53,0 øre rabatt pr liter bensin og 61,0 øre rabatt pr liter diesel hos vår samarbeidspartner UNO X. Ansatte i bedriften får 41,0 øre rabatt pr liter bensin og diesel. Dette gjelder uansett pumpepris😀.
Ta kontakt med Sørlandsparken Næringsforening for å få link og kode til rabattkortet.
Epost: post@sorlandsparken.no
Mob: 920 10 700