Konsulentas og Sørlandsparken Næringsforening viderefører samarbeidet!

 

Gi dine ansatte faglig påfyll!

Gratis fagbrevkurs i salgsfaget eller i logistikkfaget

 

– Som bedriftsleder i en krevende tid, ser jeg at dette har vært et meget positivt tiltak for våre tre ansatte som har deltatt. De har strålt av iver og gleden over kompetansepåfyll, så dette er jo veldig positivt for bedriften, sier en av bedriftslederne om gjennomført kurs høsten 2020.

 

Konsulentas i Kristiansand tilbyr gratis fagbrevkurs for dem som har minst fire års erfaring innenfor reiseliv/salg eller logistikkfaget. Har dere ansatte som er permittert eller oppsagt på grunn av koronaen kan disse delta på kurset uten at det påvirker utbetalinger fra NAV.

 

– Kurset er gratis å delta på, men deltakeren betaler selv for lærebøker og eksamen. Dette kan la seg gjøre fordi Konsulentas tilbyr kurset gjennom offentlige midler fra Kompetanse Norge. Kurset kan gjennomføres for en bedrift (min. 7 deltakere) eller flere bedrifter sammen og gjennomføres  i løpet av 3-5 måneder som en kombinasjon av klasseroms- og nettundervisning.

 

Søknadsfrist 26.februar – påmelding her: Fagbrevkurs salgsfaget høst 2021

For nærmere opplysning ta kontakt med Kirsten Olsson på telefon 91679782

Oppstart nye kurs fra medio august 2021 og medio januar 2022.