Nytt magasin fra Sørlandsparken!

Sørlandsparken Næringsforening har, i samarbeid med Medieanne, fått på plass et magasin fra Sørlandsparken. Magasinet er et næringsmagasin som forteller alt om mangfoldet og hva som foregår i parken. I denne utgaven blir vi bedre kjent med  flere spennende medlemsbedrifter.

Magasinet trykkes i et opplag på 25 000 eksemplarer som distribueres
i Stor-Kristiansand.

Vi gleder oss til første utgave!

 

UTGIVELSER
April – fullt
Materiellfrist: 25. mars
Distribueres: 16. april

Oktober
Materiellfrist: 28. september
Distribueres: 15. oktober

Ønsker du å annonsere?

Første magasin er allerede fullt! For å få plass i neste magasin, kontakt:

Anne Johnsen hos Medieanne AS

Mobil: 0047 90870711

anne@medieanne.com