Nye og gratis seminar med to av våre samarbeidspartnere!

Nye og gratis seminar med våre samarbeidspartnere Frokostseminar med Advokatfirmaet Kjær: arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse. «Dersom arbeidsgiver ikke følger lovens regler om forsvarlig saksbehandling kan resultatet bli at oppsigelsen kjennes ugyldig av domstolene. En oppsigelsesprosess bør forberedes grundig av arbeidsgiver, og det bør settes av tilstrekkelig med tid til rettslige vurderinger, informasjon […]

Nye og gratis seminar med våre samarbeidspartnere

Frokostseminar med Advokatfirmaet Kjær:
arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse.

«Dersom arbeidsgiver ikke følger lovens regler om forsvarlig saksbehandling kan resultatet bli at oppsigelsen kjennes ugyldig av domstolene. En oppsigelsesprosess bør forberedes grundig av arbeidsgiver, og det bør settes av tilstrekkelig med tid til rettslige vurderinger, informasjon og drøftelsessamtaler med de arbeidstakerne som vurderes oppsagt»
I frokostseminaret vil vi gjennomgå de vanligste feilene en arbeidsgiver gjør i oppsigelsessaker.
Vanessa Martinsen, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kjær vil lære oss mer om temaet.

Kurset er nyttig både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Frokostseminaret holdes hos Scandic hotell Sørlandet.
Dato: 9. september kl 08.30 – 10.00

Påmelding til : post@sorlandsparken.no

 

Webinar med Efroic: Innføring i bærekraft.

Veien til en bærekraftig lønnsom bedrift!

Alle snakker om bærekraft! Myndigheter, kunder, ansatte og andre interessenter stiller krav til bedriftens bærekraftsarbeid og etterhvert kommer krav om rapportering, også for de små og mellomstore bedrifter. Det kommer stadig nye krav, standarder, lover og regler fra myndigheter lokalt og internasjonalt, og informasjonsmengden er overveldende og ofte vanskelig tilnærmelig.

Ecofric sitt mål er å bistå bedrifter Norge i deres bærekraftsarbeid. Derfor introduserer vi en kursrekke med ulike temaer innenfor bærekraft skreddersydd for små og mellomstore bedrifter. Parallelt utvikles det en plattform med konkrete, skreddersydde og lønnsomme bærekraftstiltak til den enkelte bedrift og bransje. På denne måten kan bedriften jobbe med bærekraft på en enkel, lønnsom og ressursbesparende måte.

Dato: 15.september kl 12.00
Kurset innledes med en generell innføring i bærekraft som et gratis kurs.

Etterfølgende vil deltakere og alle bedrifter i Sørlandsparken Næringsforening sitt nettverk få tilbud om seks kurs med ulike temaer som til sammen vil gi bedriften en innføring i bærekraft, verktøyer og prosesser.

Målet med alle kursene er å gi deltakerne innsikt i hvordan bedriften kan jobbe strukturert med bærekraft på en enkel og lønnsom måte samt kommunisere dette arbeidet internt og eksternt. Det kreves ingen forhåndskunnskap for å delta.

Lenke til Teams møtet/gratis kurs sendes alle påmeldte.

Påmelding til :post@sorlandsparken.no