Bli med på frokostmøte 25. november

Sørlandsparken Næringsforening inviterer til frokost med spennende og lærerikt tema fra vår samarbeidspartner, Advokatfirmaet Kjær.

Frokostseminar med Advokatfirmaet Kjær:
arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse.

«Dersom arbeidsgiver ikke følger lovens regler om forsvarlig saksbehandling kan resultatet bli at oppsigelsen kjennes ugyldig av domstolene. En oppsigelsesprosess bør forberedes grundig av arbeidsgiver, og det bør settes av tilstrekkelig med tid til rettslige vurderinger, informasjon og drøftelsessamtaler med de arbeidstakerne som vurderes oppsagt»
I frokostseminaret vil vi gjennomgå de vanligste feilene en arbeidsgiver gjør i oppsigelsessaker.
Vanessa Martinsen, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kjær vil lære oss mer om temaet.

Kurset er nyttig både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Frokostseminaret holdes hos Scandic hotell Sørlandet.
Dato: 25. november kl 08.30 – 10.00

Påmelding til : post@sorlandsparken.no