Gi innspill! I 2022 skal vi jobbe med handlingsprogram 2021-2024 for Regionplan Agder 2023

Sørlandsparken Næringsforening ønsker alle sine medlemmer et godt nyttår! Vi avventer arrangement og kurs til vi vet hvilke føringer som kommer. Men vi satser på å få i gang aktiviteter så fort som mulig. I 2022 skal vi jobbe med handlingsprogram 2021-2024 for Regionplan Agder 2023 HVA ER DET VIKTIG Å ARBEIDE SAMMEN OM PÅ […]

Sørlandsparken Næringsforening ønsker alle sine medlemmer et godt nyttår!

Vi avventer arrangement og kurs til vi vet hvilke føringer som kommer.

Men vi satser på å få i gang aktiviteter så fort som mulig.

I 2022 skal vi jobbe med handlingsprogram 2021-2024 for Regionplan Agder 2023

HVA ER DET VIKTIG Å ARBEIDE SAMMEN OM PÅ AGDER?

Vil du være med å påvirke utviklingen på Agder fremover?
Den nye regionale samhandlingsstrukturen skal bidra til å identifisere hva vi skal arbeide sammen om for å styrke regionens satsinger med hensyn til næringsutvikling, klima og miljø, samt bedre befolkningens levekår.

For Sørlandsparken Næringsforening er det viktig med innspill fra våre medlemmer.

Les mer her:

Handlingsprogram 2021 – 2024 for Regionplan Agder 2030 – Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Innspill sendes til:
post@sorlandsparken.no