18pluss bruker sterke virkemidler for unge sjåfører

  • De mister kontrollen over bilen som havner i motsatt kjørefelt
  • De er først på et ulykkessted og må gi livreddende behandling
  • De følger en dramatisk trafikkulykke.

Dette er noen av situasjonene uerfarne sjåfører må takle under 18pluss-kurset på Skandinavisk Trafikksenter i Sørlandsparken.

Til slutt stoppet bilen, men på grunn av høy fart og glatt bane tok det lengre tid enn forventet

– Dessverre vet vi at ungdom har stor risiko for å havne i trafikkulykker. Ifølge tall fra Trygg Trafik har ungdom med ferske førerkort 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbilisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke. Dersom vi i løpet av et 4,5 timer langt og spennende kurs kan redusere antall ulykker med å gjøre ungdommen mer bevisste, er vi fornøyd. Kurset er gratis for de mellom 18 og 25 år, sier leder for trafikksikkerhetstiltakene Trafoen og 18pluss, Marit Bech Olsen.

Lærer banekjøring og om trafikkulykker

På kurset utfordres deltakerne i realistiske situasjoner. De tester ulike biler på banen, følger en trafikkulykke under besøk i Trafoen og de får erfare hvordan det er å være først på et ulykkessted.

Kursdeltakerne lærer ved å handle – her må de trå til på et skadested.

– I samtalene etterpå forteller deltakerne hvordan de opplevde filmene, sier Bech Olsen.

– Å miste et ungt liv er noe av det verste som kan skje. Vi ønsker å øke bevissthet, oppfatning og holdning til risiko hos de unge.

Kurset er delt opp i tre tema; banekjøring, skadestedsbehandling og filmvisning i Trafoen.

– Mange får en a-ha opplevelse under banekjøringen, sier Bech Olsen.

–  Jeg ante ikke at det å øke hastigheten med kun fem kilometer kunne få så store konsekvenser, skriver mange av deltakerne i evalueringen.

Under banekjøringen får de unge oppleve hvordan de selv og bilen reagerer når uventede hindringer dukker opp. De kjenner også på hvor mye dekk, føreforhold og fart har å si for de utfordringene de kan møte på veien.

18pluss’ kurs gjør sterke inntrykk

Under besøk i Trafoen følger de en dramatisk trafikkulykke. Filmen viser alt fra det fine livet til hvor brått det endrer seg når trafikkulykken inntreffer, jobben som gjøres for å redde liv til minnestund for de som sitter igjen og har mistet noen de er glad i.

– Heldigvis er det film, men det oppleves realistisk og sterkt, det får vi tilbakemeldinger på. Mange opplever det som veldig nyttig å forsøke seg som første person på et ulykkessted, her lærer de hva som skal gjøres, sier Bech Olsen.

Gjengen med kursarrangøren utenfor Trafoen. Alle instruktørene på banen er selv unge.

Hvert år deltar rundt 200 unge mellom 18 og 25 år på kurset.

– I det siste har vi rettet oss mot lærlinger. Vi vet dette er en gruppe unge som kjører mye bil, og som dessverre ofte er involvert i trafikkulykker. Vi tror og håper de unge har nytte av kurset, som er helt fritt for teori, sier Bech Olsen.

Det er Agder fylkeskommune som eier prosjektet som startet i 2006. Kurset er unikt for Agder.

Denne artikkelen var først publisert i Sørlandsparken Magasinet. Les hele magasinutgaven her.