XL Container

XL Container leverer containere og brakker både for salg og utleie til de aller fleste bransjer som f.eks. bygg og anlegg, offshore, varehandel, industri og offentlig/kommunal sektor.

Vi har både lager i Sørlandsparken og Stavanger, og en leie flåte på ca 1000 containere og brakker som i all hovedsak er i sirkulasjon i Agder og Rogaland.

Beslutning om etablering av eget lager i Sørlandsparken er tatt som følge av en stadig økende menge forespørsel etter våre produkter og tjenester.

Aktuelle løsninger:

  • Lagercontainere
  • Midlertidige lokaler ved nybygg/ombygginger (brakker- moduler)
  • Miljøcontainere med oppsamling/spillkar for lagring av kjemikalier etc.
  • Spesialcontainere for mellomlagring av batterier.

Hvorfor XL Container?

  • Lang erfaring fra container, bygg og anleggsbransjen.
  • Stor leie flåte – dekker de aller fleste behov.
  • Rask respons, kort leveringstid og solid ekspertise.
  • Spesialpriser til medlemmer i Sørlandsparken Næringsforening.