1. Medlemsfordeler SPN

Samtlige av SPNs medlemmer (gjelder ikke ansatte o.l.) får 1 time gratis juridisk bistand hos Kjær. SPN får hvert kvartal 3 timer gratis juridisk bistand hos Kjær. (Begge deler gjelder pr år pr medlem, altså ikke pr sak pr år).

SPN, SPNs medlemmer og ansatte hos SPNs medlemmer får 20 % rabatt på gjeldende timesatser hos Kjær. Kjærs timepriser og betingelser følger vedlagt som bilag 1 til denne avtale.

Det opprettes en helpdeskfunksjon som innebærer muligheter for telefonisk direktelink mellom medlemmene og involverte advokater hos Kjær. Denne kunngjøres på nettsiden til Kjær og SPN sammen med betingelsene for denne.