I Sørlandsparken finner du flere hundre butikker og tjenestetilbydere, og vi har også inngått samarbeid med relevante eksterne leverandører. Disse tilbyr spesielle tilbud og tjenester til alle våre medlemmer til spesielt gunstige betingelser.