Selskapet ble stiftet i 1996 som Sørlandsparken Drift AS. Dette selskapet var en videreføring av det som het Randesund Industriforening.


 

Selskapet endret i 2004 navn til Sørlandsparken Næringsforening AS som beskriver aktiviteten bedre. Selskapet eies av bedrifter i Sørlandsparken. SPN har eget kontor i Skibåsen Park (Skibåsen 33) som betjenes av egen daglig leder. Styret er sammensatt av representanter for alle de viktigste bransjer som driver virksomhet i Sørlandsparken. Sørlandsparken Næringsforening har som sine viktigste oppgaver å fremforhandle fordelsavtaler på vegne av medlemmene, arrangere medlemsmøter rundt aktuelle temaer, være et knutepunkt for informasjon samt en aktiv pådriver for gode rammebetingelser gjennom sin kontakt med offentlige instanser og politiske miljøer.