Velkommen til Sørlandsparken på nett. Sørlandsparken er en av Norges største næringsparker med sine nær 450 virksomheter. Du finner et stort utvalg av produkter og tjenester blant våre mange varehus.


Blant våre største produktområder finner du; bil og bilprodukter, hvitevarer, elektronikk, møbel og interiør, byggevarer samt fritidsprodukter. I Sørlandsparken finner du et av Norges største handlesenter, Sørlandssenteret. Du finner også Kristiansand Dyrepark og Sørlandets Travpark som store attraksjoner. I Avenyen, øverst i parken, finner du mer enn 60.000 kvm med storhandel.

Sørlandsparken har lange åpningstider for å gi best mulig service til kunder fra hele Agder. Du finner rikelig med parkering i hele parken og har flere ladepunkter for elektriske biler.

Sørlandsparken Næringsforening drifter disse websidene. Vi håper du finner det du er på jakt etter her. Har du innspill eller tilbakemeldinger bruk gjerne kontaktskjemaet under ”Kontakt oss”.

Vi ønsker deg mange gode opplevelser i Sørlandsparken!

Noen fakta om Sørlandsparken

Sørlandsparken ble etabert i 1977, da som Randesund Industriområde. Området har endret karakter til en viktig næringspark med stort innslag av handel, bil, møbler, ferie/fritid, lettproduskjon, kontor og lager.

Samlet areal idag som ligger i Kristiansand kommune er ca. 1500 dekar inkludert parkbelter og friluftsområde men ekslusive Dyre- og fritidsparken. Av dette er ca.950 dekar bebygget. Totalt utbygd areal utgjør høsten 2012 ca. 500000 m2 bruksareal (BRA). Reguleringsplanen for Sørlandsparken (Kristiansandsdelen) hjemler en total utbygging på ca. 790000 m2 bruksareal. Reguleringsformålene er handel, kontor, lettindustri, ferie/fritid og lager/logistikk.

Det pågår for tiden stor aktivitet i hele Sørlandsparken.

Det planlegges og bygges en rekke prosjekter innen handel, lager og kontor. Svært mange virksomheter i regionen opplever stor vekst i etterspørselen etter varer og tjenester og svært mange har Sørlandsparken som etableringssted nr 1.

Sørlandsparken Øst som ligger i Lillesand kommune omfatter idag IKEA Sørlandet sitt varehus. I tillegg planeres omkringliggende område for ytterligere næringsvirksomhet.
Kontakt oss gjerne på telefon 920 10 700 dersom du har behov for informasjon om Sørlandsparken

 

Les vårt magasin