Sørlandsparken Næringsforening inn i styringsgruppen til ny næringsforsight for Agder

Agder skal bli Norges beste region å bo og arbeide i. For å oppnå dette trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag for å ta de gode beslutninger framover, sier ordfører Harald Furre, som har startet utarbeidelse av en Næringsforsight for Agder.

– Kristiansand kommune har gjennom Business Region Kristiansand tatt initiativet til å få utarbeidet en Næringsforsight for Agder- Analysen skal gi et kunnskapsgrunnlag for å sikre et omstillingsdyktig og robust næringsliv i Agder, sier ordfører Harald Furre. – For å få kvalitet, forankring og et godt resultat har vi invitert inn en rekke partnere for å kunne innhente et godt kunnskapsgrunnlag som gir oss grunnlag for gode beslutninger i et 20 års perspektiv.

– Målet er også å fremme en profesjonell dialog om videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region, supplerer rådmann Ragnar Evensen, kommunens representant i styringsgruppa. – Foresight-prosessen skal bidra til at kommunene i Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv. Kristiansand kommune ønsker gjennom vår nye satsing Business Region Kristiansand å bidra til det, sier byens nye rådmann.

Dette er et spennende og viktig prosjekt for Sørlandsparken, en av Norges største næringsparker, forteller Erik Rostoft, leder av SPN. Med sine mer enn 400 virksomheter og 6000 ansatte er det viktig å forstå fremtiden og nødvendige korreksjoner for å være relevante også fremover, fortsetter Rostoft. Sørlandsparkens vekst har skjedd fordi vi har vært kunderettet og utviklet spennende konsepter i takt med tiden og det har vi tenkt å fortsette med avslutter Rostoft.
Kristiansand kommune har fått med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandets kompetansefond, Sørlandsparken Næringsforening, Kommunesamarbeidet i Østre Agder, Listerrådet og Lindesnesregionen og Setesdal regionråd som partnere.

– Dette er viktige partnere for å kunne se hele regionen samlet, sier kommunens leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum. – Næringsforsight for Agder blir et viktig kunnskapsgrunnlag for Business Region Kristiansand for å kunne ta de riktige beslutninger, sette i gang tiltak og bidra overfor næringslivet her.

– I tillegg jobbes det med å innhente større ressursgrupper innen ulike områder for å sikre en god og kvalitativ analyse, forteller Valborg Langevei, koordinator for prosjektet. – Det er mye god kunnskap samlet i regionen som vi ønsker å innhente og gjøre nytte av i arbeidet med Næringsforsight for Agder.

– Gjennom analysen håper vi å avdekke de mest sentrale satsingsområdene med størst potensiale for fremtidig vekst og verdiskaping. Prosjektet skal avklare hvilke posisjoner Agder skal forsøke å ta i utvalgte mulighetsrom, og gi råd til vekstområder, sier Furre. – Det kan for eksempel være innen bioøkonomi, digitalisering, kraftoverskudd, velferdsteknologi, marin sektor og reiseliv. Detaljhandel skal også være en del av analysen for å sikre godt og effektivt samspill mellom by, omland og distriktene i fremtiden.

– Med Universitetet i Agder og æringsregioner som partnere har vi mulighet til å kunne sammen gi innspill til utdanning og skolering og viktige og lønnsomme satsingsområder for næringslivet og gründere fremover, sier ordfører Harald Furre.

Styringsgruppa består av:

  • Anita S. Diethricson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
  • Peter Klemsdal, Sørlandets kompetansefond
  • Erik Rostoft, Sørlandsparken Næringsforening
  • Bård V. Birkedal, Kommunesamarbeidet Østre Agder
  • Signe Sollien Haugaa, Setesdal Regionråd
  • Svein Vangen, Listerrådet
  • Øyvin Moltumyr, Lindesnesregionen
  • Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
  • Kenneth Andresen, observatør Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner
  • Eli Skaranger (foreløpig), observatør Universitetet i Agder

Utvalgte ressurspersoner fra hele Agder, fra næringslivet, næringsklyngene, akademia og det offentlige utgjør referansegrupper.

Legg igjen en kommentar