Sørlandsparken Næringsforening ønsker innspill til høringsuttalelsen om kommuneplanen

Sørlandsparken Næringsforening ønsker innspill til høringsuttalelsen og ber om at denne kommer oss i hende senest 7. juni da høringsfristen er i slutten av juni.

Informasjon fra Sørlandsparken Næringsforening

 

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan og handler om hva det skal satses på de neste 10–12 årene.
 
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder visjon, satsingsområder og overordnet arealstrategi for langsiktig utvikling kommunen.
 
Formannskapet vedtok 13. mai å legge forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring.
 
Sørlandsparken Næringsforening ønsker innspill til høringsuttalelsen slik at vi kan komme med en felles tilbakemelding. Vi ber om at denne kommer oss i hende senest 7. juni da høringsfristen er i slutten av juni.
 
Innspill må sendes på e-post til post@sorlandsparken.no.
 
Plandokumentet kan du lese her:

 

Høringsuttalelsen kan du lese her: