Ønsker fortsatt utvikling i Sørlandsparken

  NAF Senter Kristiansand er et av Sørlandsparken Næringsforening nye medlemmer. Kan du fortelle kort om din bedrift og hvorfor dere har valgt å være etablert dere i Sørlandsparken? Vi er en bedrift eid av våre medlemmer, men vi er til for alle. Per i dag er vi syv ansatte, fordelt med tre mann på […]

 

NAF Senter Kristiansand er et av Sørlandsparken Næringsforening nye medlemmer.

Kan du fortelle kort om din bedrift og hvorfor dere har valgt å være etablert dere i Sørlandsparken?

Vi er en bedrift eid av våre medlemmer, men vi er til for alle. Per i dag er vi syv ansatte, fordelt med tre mann på verksted, tre mann på test og kontroll og en administrator. Våre kjerneoppgaver er: NAF Test ved kjøp med kjøpsrådgiving, salgstest, garantiutløpstest, EU-kontroll, oljeskift, tester for næring, som bruktbiltest, verdivurdering, test etter endt leasingavtale med mer.

For tre år siden startet vi opp med bilverksted. Her tilbyr vi de fleste reparasjoner, service og A/C-service.

Vi flyttet fra Fagerholt til Sørlandsparken i 1998. Først til Barstølveien og så til Skibåsen 33 i september 2008.

Hvilke utfordringer opplever dere i det daglige?

Slik vi ser det er beliggenhet noe av det viktigste for oss. Vi ønsker tett kontakt og at vi i størst mulig grad blir en synlig aktør for kunder, medlemmer og samarbeidspartnere.

Hvordan mener du at vi kan legge forholdene til rette for videre drift og ekspansjon i Sørlandsparken?

Vi mener at noe av det viktigste er å fortsette arbeidet for å bevare og videreutvikle Sørlandsparken som næringssenter. Det er også ønskelig fra vår side at det legges til rette for god og sunn befolkningsvekst i området.

Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å bedre forholdene for din bransje?

Politisk ønsker jeg at parken forblir uten bom og parkeringsavgifter.