Felles Løft 2.0

Felles Løft 2.0 – Vi gleder oss over samarbeid. Sørlandsparken Næringsforening var med på felles signering av Felles Løft 2.0 fredag 19.mars 2021 . Dette er en samarbeidsavtale mellom UIA og arbeidslivet i Agder. Vi ser hvor mye samarbeid og et felles budskap betyr. Å være en del av avtalen med UIA er nettopp slike […]

Felles Løft 2.0 – Vi gleder oss over samarbeid.

Sørlandsparken Næringsforening var med på felles signering av Felles Løft 2.0 fredag 19.mars 2021 . Dette er en samarbeidsavtale mellom UIA og arbeidslivet i Agder.

Vi ser hvor mye samarbeid og et felles budskap betyr. Å være en del av avtalen med UIA er nettopp slike samarbeid vi ønsker oss, sier Lene Anderssen, daglig leder i Sørlandsparken Næringsforening.

Felles løft-avtalen ble først opprettet i 2017 og den nye avtalen har tre hovedområder. For det første handler det om utdanning og kompetanseheving. Det innebærer blant annet gjesteforelesninger, praksis og oppgaveskriving for studentene.

Avtalen har 11 partnere, UiA, NHO Agder og samtlige næringsforeninger og næringshager i Agder.

– UiA er veldig glad for å fornye avtalen Felles løft, med regionens næringsliv.  Det betyr mye for oss å være tett på arbeidslivet, sier Sunniva Whittaker rektor ved UiA.

Målet med avtalen er å bygge Agder som en synlig og attraktiv kompetanseregion. Det er et felles mål at Agder skal være Norges mest attraktive bo – og næringsregion, med tett samarbeid mellom UIA og næringslivet i landsdelen. Dette er også i tråd av hva som er hovedmålet til Næringsalliansen i Agder.

Sørlandsparken Næringsforening er med Næringsalliansen i Agder sammen med næringsforeningene i Kristiansandsregionen, Vennesla, Arendal og Grimstad, Lindesnesregionens næringshage/næringsallianse, Lister Nyskaping, Pågang næringshage i Risør og Setesdal regionråd