Gratis kurs for medlemmer i Sørlandsparken Næringsforening!

Konsulentas tilbyr gratis kurs for medlemsbedrifter med ansatte!

 

Konsulentas jobber med kompetanseheving innenfor serviceyrket som omfatter mange forskjellige bransjer, som blant annet butikk, restaurant, hotell, kultur og reiseliv.

Er det en ting vi vet, så er det at dersom du som arbeidsgiver gir dine ansatte påfyll av  kompetanse og muligheten til utvikling, kommer også resultatene.

Gjennom ordningen «Kompetansepluss» kan en søke om midler til støtte for kursprogram på akkurat
det en trenger til sine ansatte.

Det er nå tid for å søke om midler for 2023, og det er vårt salgstrenings- og veiledningsprogram som vi anbefaler alle innen servicebransjen å ta en ekstra kikk på. Her får en mulighet, gjennom støtteordningen, til at en av våre salgsveiledere kommer til bedriften, jobber sammen med de ansatte, følger ansatte i deres daglige oppgaver, observerer kundemøtene og gir tilbakemelding på utførelsen. Slik trener vi sammen for å oppnå de beste kundeopplevelsene.

Programmet er kostnadsfritt for arbeidsgiver og deltaker, og det hele foregår i arbeidstiden. Kursene
gjennomføres i 2023, og det er Konsulentas som søker midler gjennom Kompetansepluss slik at det
blir kostnadsfritt for bedriftene.

Alle bedrifter, små og store, kan søke om denne støtteordningen og dette programmet. Vi har ulike
pakkeløsninger etter hvor mye tid og trening en behøver, og det er også ulike løsninger etter hvilken
størrelse det er på bedriften. For å få et eget kursprogram må en ha minimum 7 deltakere, men har en
et mindre antall, tar vi dere sammen med annen bedrift innenfor samme bransje, og lager et program
for dere sammen.

Søknadsfrist for bedrifter er 25. november, og du kan lese mer og melde din interesse her!

Har du spørsmål, kontakt oss på post@konsulentas.no, tlf. 481 57 433

Forbehold om nok påmeldinger og tildeling av midler.