Våren 2020 starter arbeidene med Haumyrheitunnelen

April 2020 starter arbeidet med utbedring av Haumyrheitunnelen like øste for Varoddbrua. Statens Vegvesen regner med å bruke 10 måneder på arbeidet, slik at ferdigstillelse er ventet i løpet av 1.kvartal 2021.

Mens arbeidet pågår må inntil 50.000 kjøretøy i døgnet bruke Sømsveien som omkjøring til og fra Kristiansand sentrum. Både beboere og handelstanden på østsiden av byen frykter mye kødannelse i perioden.  Veivesenet ønsker en vestgående tofelts omkjøringsvei inn på Sømsveien, og en vestgående i det tunnelløpet det ikke foregår arbeid i.

Tunnelen blir utbedret for ca. 100 millioner opplyser SVV.

Prosjektlederen forteller at de ser på flere mulige løsninger som skal stå klare før tunnelarbeidet starter:

  • Fjerne midtdeler mellom rundkjøringene i Rona, slik at det kan etableres to nye kjørefelt.
  • Benytte trafikkdirigenter for å gi bedre flyt i trafikken.
  • Etablere både påkjøringsrampe til og fra byen på Hånessletta. Det vil redusere 30 prosent av trafikken i Rona.