Full fart i Postens nybygg

5,5 millioner pakker er til nå håndtert i Postens lokaler i Sørlandsparken Øst.

 I slutten av mai i fjor flyttet Postens nærmere 200 medarbeidere inn i et 9000 kvadratmeter stort nybygg i parken.

– Vi stortrives i vårt fantastiske og miljøriktige bygg. Etter mindre innkjøringsproblemer, har vi nå i over et år hatt virkelig god fart på driften. De ansatte gjør en formidabel jobb, sier distriktssjef i Posten Norge, Øistein Bergstøl.

Det er hypermoderne teknologi som styrer transportbåndene og pakkesorteringsmaskinene.

– Vi kan sortere rundt 20 000 pakker i døgnet, og siden oppstarten i juni har vi hatt gjennom ca. 5,5 millioner pakker. Det er vi godt fornøyde med, sier Bergstøl.

Nybygget har solceller på taket, her er vannbåren varme, varmepumpe og frikjøling.

– Vi har siden vi flyttet inn produsert ca. 400.000 kWh. Anlegget kan produserer 460 000 kWh, så vi har ennå ikke tatt ut hele potensialet. På miljøsiden har vi også investert i elektriske kjøretøy. Vi har nå fire store elektriske lastebiler, og tillegg mange elektriske bud- og varebiler.

– Posten Norge ønsker å ta et samfunnsansvar når det gjelder et mer bærekraftig samfunn. Det er vi stolte av, sier Bergstøl.

Nybygget til Posten er på over 9000 kvadratmeter og har solceller på taket. (Foto: Posten/Tore Oksnes.