Sørlandsparken Næringsforening styrker satsingen på digitale flater

2024 blir året hvor Sørlandsparken Næringsforening (SPN) pusser opp. I fokus står satsingen på foreningens digitale flater.

– Vi ser at antall fysiske møter og arrangementer er viktige, men bedriftene er mer restriktive med deltakelse for sine ansatte, forteller styreleder Henning A. Lislevand. Derfor ønsker SPN å bygge opp en mer fullverdig digital plattform, både på nettsiden www.sorlandsparken.no og på sosiale medier som Facebook og Instagram.

Sørlandsparken Næringsforening har siden 1996 vært etablert som en interesseforening for næringsområdet.

– Etter aktiviteten har vært litt laber siste året, er vi nå klar for å pusse opp, forteller Lislevand. Viktigheten av samarbeid og arbeidet med felles saker for næringsparken er viktigere enn noen gang. Gjennom utfordrende tider er det nettopp evnen til å koordinere og samarbeide godt som definerer fremgang, fortsetter Lislevand.

Fokus på digitale plattformer

– Foreningen ønsker å bidra til at nettsiden blir et knutepunkt både for besøkende til parken og til våre medlemsbedrifter. Vi jobber med å øke trafikken på våre sider. Dette blir også en viktig synlighet for våre medlemsbedrifter, forteller en entusiastisk styreleder.

– Det jobbes også med flere nyhetssaker fra Sørlandsparken og vi ser på en mulig seksjon om ledige lokaler som kan være nyttig både for våre gårdeiere og for de som vurderer å etablere seg i Sørlandsparken fremover. Medlemmene oppfordres til å kontakte oss på post@sorlandsparken.no hvis bedriften har nyheter å dele.

Sørlandsparken Næringsforening har styrket staben. Tidligere daglig leder Erik Rostoft kommer tilbake i halv stilling. Med seg får han nyansatt markedskoordinator Hilde Z. Gundersen. Hun kommer fra jobben som Digital Campaigns manager hos Coca Cola Europacific Partners med kontor i Oslo.

Markedskoordinator Hilde Z. Gundersen og daglig leder Erik Rostoft smiler foran logoen til Sørlandsparken Næringsforening AS.
Markedskoordinator Hilde Z. Gundersen og daglig leder Erik Rostoft

– Hennes kompetanse og forståelse for bruken av digitale flater vil komme våre medlemsbedrifter til god nytte, avslutter Henning A. Lislevand.

Sørlandsparken er en av Norges største og viktigste næringsparker. Med sine 450 virksomheter og ca 5000 ansatte har parken en viktig økonomisk betydning for Agder. Rundt 10 millioner besøkende årlig viser også Sørlandsparken sin betydning for innbyggere i Kristiansandsregionen.