Er du på jakt etter lokale i Sørlandsparken?

Om du er på utkikk etter ledig lokale på Sørlandet, kan det være lurt å sjekke i Sørlandsparken. Sørlandsparken er blant Norges største næringsparker med sine mer enn 400 virksomheter. Totalt rommer området nærmere 630.000 m2. Disse er innenfor butikk, utstilling, lager, kontor, tjenesteyting, produksjon og logistikk. Med sine nærmere 10 millioner årlig besøkende, er næringsparken et naturlig sted å etablere seg for alle som har kunder på Agder.

Sørlandsparken Næringsforening har hatt en viktig rolle for området. Næringsforeningen jobber hardt for sine medlemmer, og dette er gjelder ikke bare bedrifter men også tomteeiere. Vi får jevnlig henvendelser fra enkeltpersoner, bedrifter og kjeder som kontakter oss angående ledige lokaler i området.

Vi har jobbet med å oppdatere nettsiden vår og ser stadig etter forbedringsmuligheter. Nå kommer vi med en mulighet for alle interesserte til å finne ledige lokaliteter. Vi har fått en oversikt over ledige lokaler på vår nettside. I tillegg er det mulig å fylle ut en enkel henvendelse som vi vil distribuere til våre gårdeiere for oppfølging. Oversikt over kontaktinfo til gårdeiere er fremdeles tilgjengelig på nettsiden under bedriftens navn.

Skjermbilde av den nye siden for ledige lokaler.

Gårdeieres tanker rundt endringen

I dagens marked er det viktig å være synlig i mange kanaler dersom leietakere er ønskelig til ledige lokaler. Flere gårdeiere er medlemmer hos Sørlandsparken Næringsforening og vi har kontaktet dem om hvordan dette nye tilbudet oppfattes.

– Som aktør i flere markeder er synlighet viktig, forteller Nina Gumpen som leder Gumpen Eiendom AS. Vi har eiendommer også i Sørlandsparken og ønsker dette tilbudet om eksponering velkommen.

En annen aktør i Sørlandsparken er Castello Holding AS. Daglig leder Hans Even S.Helle synes tilbudet kompletterer deres synlighet.

– Vi bruker eiendomsmegler aktivt i vår markedsføring, men ser viktigheten av å være synlig på flere flater, sier Helle.

– Som næringsforening for Sørlandsparken er det viktig for oss at næringsparken er full av aktører som samlet kan bidra til at området fremstår attraktivt for våre kunder, avslutter Erik Rostoft i SPN.