Dive In nominert til årets forbilde hos NAV

David Severinsen jobber som daglig leder for Dive In Kristiansand. Han forteller om samarbeidet Dive In har hatt med NAV.

– Vi er veldig stolte over at Dive In kom på andre plass som årets forbilde hos NAV. Vi var en av 600 bedrifter som ble nominert, forteller David.

Nominasjonen for årets forbilde startet med Kakozi Andolo. Han var innom Dive In for å vaske bilen og spurte David om Dive In var interessert i å prøve arbeidstrening. Svaret var selvfølgelig ja, forteller David.

– Jeg slet selv med skolen da jeg var yngre. Jeg fikk ikke så god oppfølging og det var så vidt at jeg kom meg gjennom skolen. Det er mange som ikke har fullført utdanning, kommer fra andre land eller som ikke har fått sjansen fordi folk ikke ser mennesket bak CV-en.

Hva ser Dive In etter blant ansatte?

– Det første du trenger for å jobbe hos Dive In er god motivasjon og god holdning til livet generelt. En person som viser at de har lyst til å jobbe kan alltids lære, sier David. Vi bruker to uker på opplæring slik at vi er sikret at de nyansatte får en god start.

– Vegard går over det tekniske i opplæring til nyansatte; vaskegata, programmering og kjemi. Kjemi er spesielt viktig, slik at det alltid blir fylt på riktig mengder og blandingsforhold. Det forventes ikke at de skal kunne alt i detaljer, men de skal kunne ha et overblikk.

– Vi har også ordinære, men viktige arbeidsoppgaver. Generelt sett tilegner man seg mye kunnskap gjennom erfaring, slik som hvilke produkter vi har tilgjengelige, teknisk kunnskap, feilkoder, osv. Dette er ting som ikke nødvendigvis er vanskelige oppgaver i seg selv, men som tar tid og er del av en større rutine.

Dive In Carwash sin shop i vaskehallen
Dive In har også en shop i vaskehallen hvor du kan kjøpe det som måtte trengs til bilvasken.

David snakker varmt om flere av de ansatte, og man merker at han kjenner sine ansatte godt. Han forteller om flere ansattes styrker og hvordan han har sett de blomstre siden de begynte å jobbe hos dem.

– Jeg har valgt ut alle mine ansatte, som har forskjellige typer egenskaper. Alle her har sine utfordringer og sine områder hvor de kan blomstre, og alle har en egenskap som tilbyr Dive In noe.

Mangfold på Dive In

– Det er veldig gøy å jobbe her! Vi koser oss på jobb, vi har respekt for hverandre uansett bakgrunn, vi verdsetter hverandres styrker, og alle får lov til å blomstre på Dive In. Vi er mennesker alle sammen, og vi fokuserer på det fremfor tall.

– I Trondheim er det mest studenter som jobber, mens her vil vi gjerne ha litt voksne folk som er stabile og ønsker å bli her. Jeg har ganske god terskel og forståelse for å gi andre en sjanse.

– Vi ønsker også å ansette flere kvinner, forteller David. Da vi begynte, fikk vi inn 40 søknader. Av de 40, var bare 3 søknader fra kvinner. Av de tre, var det dessverre ingen som passet av ulike grunner. Vi ser jo helst etter flinke folk, uansett kjønn, men jeg tror det hadde vært veldig gøy å få inn flere kvinner på Dive In. Det er ikke noen fysisk begrensning her, men vi ønsker gjerne kvinner som er bestemte, kreative og tør å si ifra.

Samarbeid med Kristiansand kommune

– Vi holder også på med et prosjekt med Kristiansand kommune, hvor alle niende klassingene i Kristiansand kommer innom her i halvannen timer. Vi regner på cirka 900 elever totalt før juni. Hver mandag kommer det 30 niende klassinger til oss. Vi forteller dem om historien bak Dive In, hva vi gjør, hvordan vi har klart å komme frem, osv.

Daglig leder David Severinsen står foran niendeklassinger på besøk hos Dive In.
David Severinsen forklarer om Dive In Carwashs konsept til niendeklassinger på besøk.

– Da viser vi elevene vaskegata, elevene får sitte i driftebilen, de lærer å vaske bil og så får de med seg et gavekort før de drar. Elevene har det alltid kjempegøy. Lærerne sier at vi kommer inn på elevene på en måte de ikke klarer å komme inn på elevene.

David husker enda navnene på flere av elevene som var innom. Han setter pris på at Dive In har denne muligheten.